• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Środowiska
  • ktibs@sggw.edu.pl

10 Sierpień

Co widać z góry?

Kierownik naszej katedry, dr hab. prof. SGGW Jarosław Chormański opowiada o tym, co to jest teledetekcja, jakie są pożytki z zobrazowań z powietrza i kiedy warto skorzystać ze zdjęć z drona, samolotu i satelity.